Dünya

KEÇMİŞİN TOZLU SƏHİFƏLƏRİNDƏN…

ÇKP öz tarixində dəfələrlə çox sürüşkən qayalarda büdrəyib. Əsas olanlara “Böyük Sıçrayış” (1958-1960) və “Böyük Proletar Mədəni İnqilabı” (1966-1976) daxildir. Onların səbəbindən bir neçə on milyonlarla insanın həyatına və mütərəqqi inkişaf üçün iyirmi ilini itirdi. Tədricən normal vəziyyətə qayıtma Mao Tszedunun ölümü və Den Syaopinin başçılıq etdiyi veteranların hakimiyyətə gəlməsindən sonra başladı. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafının Qərb modelləri əvvəlki onilliklərin sosialist inkişafları ilə üst-üstə düşməyə başladı…

1978-ci ilin dekabrında Den Syaopin Çində “islahat və açıqlıq” dövrünü açan əlamətdar çıxışında o, “zehni azad etməyi” partiya üçün əsas prioritet hesab etdi. Maonun dövründə insanlar ağır cəza qorxusundan həqiqəti söyləməyə cəsarət etmədilər, qorxuducu siyasi ab-hava yaratdılar və bu, Böyük Sıçrayış kimi fəlakətli siyasətlərə səbəb oldu. Lakin Den dövründə yeni imperativ “həqiqəti faktlarda axtarmaq” idi. Siyasətlər siyasi cəhətdən düzgün olduğuna görə yox, insanların rifahını yaxşılaşdırdığı üçün seçilməlidir…..

Çin Xalqının Böyük Dirçəlişi Çin Arzusu uzunmüddətli proqramı Partiyaya ikinci nəfəs verdi. 2012-ci ilin sonunda Si CKP”nin rəhbərliyini təhvil alanda dərhal onun strateji hədəflərini ortaya qoydu. Artıq 9 ilə yaxındır ki, Si Cinpin uzunmüddətli planını addım-addım konkret məzmunla doldurur. Mao bəzən qeyri-real məqsədlər qoydu və planlaşdırılanlara nail ola bilmədi. Den qarşıya qoyulan vəzifənin öhdəsindən tamamilə gəldi və ölkəni yüksəliş trayektoriyasına saldı. İndi aydın olur ki, Si Cinpin özünün uzunmüddətli “Çin Arzusu” proqramı və məqsədə doğru irəliləmək üçün müəyyən edilmiş müddətlərə ciddi riayət etməklə yeni dövrün liderinə çevrilmək istəyir…

Çinə qarşı hibrid müharibə eyni vaxtda bir neçə cəbhədə gedir. Amma “əsas zərbənin istiqaməti” Çin Kommunist Partiyası olacaq. Si Cinpinin rəhbərlik etdiyi illərdə xeyli artmış partiya sıralarının birliyi çətin ki, amerikalıları dayandırsın. Vaşinqton “monolit həmrəyliyi” ilə fəxr edən Sov.İKP üzərində qələbədən gəlir. Pekin Sov.İKP ilə ÇKP arasındakı genetik əlaqəni, onların fitri güclü və zəif tərəflərinin oxşarlığını başa düşür. “Böyük Qardaş” nəinki millətin bütün qüvvələrini lazımi anda bir yumruğa toplamaq qabiliyyətini bölüşdü. “Liderlik”, partiyanın bütün gücünün ənənəvi olaraq ali rəhbərin əlində cəmlənməsi partiyanı və milləti onun intellektindən, əxlaqi və iradi keyfiyyətlərindən asılı vəziyyətə salmaqla, cəmiyyətdəki və Partiyadakı mənəvi boşluğu millətçilik ruhu ilə aşılanmış “Çin millətinin böyük dirçəlişi Çin arzusu” planı ilə doldurdu…

Pərviz Əliyev, çinşünas

Bənzər yazılar

Back to top button