İqtisadiyyat

“BARATTSON MMC” vergidən yayınır?

“BARATTSON MMC” vergidən yayınır və mənə qarşı haqsızlıq edir”

Bu barədə Qlobal.az-ın elektron poçtuna Mamedov İlham Mürşüd oğlu tərəfindən göndərilən məktubda deyilir.

Məktub müəllifi daha sonra yazır: “Mən Ukrayna vətəndaşıyam və Birləşmiş Krallıqda yaşayıram. 23 Avqust 2022-ci ildə atam dünyasını dəyişmişdir və atamın qanuni vərəsələrindən biri olaraq əmlaklarla maraqlanarkən ona məxsus 1202 kv.m-lik obyektin BARATTSON MMC-də icarədə olduğunu öyrəndim. Obyekt Bakı şəhəri Bəxtiyar Vahabzadə 5 ünvanında yerləşir və evimizə gələn məbləğdən bilirəm ki, aylıq icarə haqqı 20.000 manatdır.

Yəni məlum olmuşdur ki, əmim Zamanov Zaman Muxtar oğlu pul mənimsəmə məqsədi ilə və vergidən yayınmaq məqsədi ilə atamın ona verdiyi etibarnamə ilə icarə müqaviləsində rəsmi məbləği 3057 AZN olaraq göstərib. İndi isə BARATTSON MMC icarə haqqını bizə verməkdən yayınır və məbləğin 3057 AZN olduğunu bildirir. Ekpertiza rəyi ilə icarə haqqının 20.000 AZN olduğu təstiqlənsə də BARATTSON MMC rəhbərliyi və əmim bu məbləği bizə vermir və öz aralarında bölüşürlər və beləcə aylıq 17.000 AZN məbləği bizdən gizlədirlər.

Bununla bağlı ekpert rəyi alınıb, vergi orqanlarına vergidən yayınma fakti olaraq şikayət olunub və məhkəməyə müraciət olunub”.

Qlobal.az məsələ ilə əlaqədar “BARATTSON MMC” ilə əlaqə saxlayaraq Mamedov İlham Mürşüd oğlunun səsləndirdiyi iddialara münasibət öyrənib.

“Barattson” MMC-nin direktoru Zeynal Zeynalovun cavab məktubunda deyilir:

“Nəzərinizə çatdırırıq ki, yuxarıda göstərilən əmlakın 764.15 kv.m (ancaq xidməti istifadəyə yararlı) hissəsinin icarəyə verilməsi barədə mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlunun nümayəndəsi ilə “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında 24 noyabr 2021-ci il tarixdə icarə müqaviləsi bağlanmış və onun müddəti 5 il, yəni 24 noyabr 2026-ci il tarixinə qədər müəyyən edilmişdir.

Buna baxmayaraq vərəsələrdən Mamedli Nurana və Mamedov İlham “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərərək, miras əmlaka sahiblik etməyə başladıqlarına görə icarə predmetinin boşaldılmasını tələb etmişlər.

Digər vərəsələr Mamedov Samir Mürşüd oğlu, Mamedov Ruslan Mürşüd oğlu isə “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə bildirişlər verərək, mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlu ilə “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında 24 noyabr 2021-ci il tarixdə, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Firudin Ağayev küçəsi, ev 5 ünvanında yerləşən 201 nömrəli mülkün icarəyə verilməsi müqaviləsi üzrə hüquqi münasibətlər həmin müqavilə qüvvədən düşənə qədər davam etdirilməli olduğunu bildirmişlər.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 689.1-ci maddəsinə əsasən kirayə müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərinə müqavilənin bağlandığı müddət bitdikdə xitam verilir.

Bundan başqa İcarə haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 13-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən icarəyəverən təşkilatın yenidən təşkil edilməsi, habelə icarəyə götürülmüş əmlakın mülkiyyətçisinin dəyişməsi müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya onun pozulması üçün əsas deyildir.

Yuxarıda göstərilənlərə və qanunvericiliyin tələblərinə əsasən nəzərinizə çatdırıram ki, mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlu ilə “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında 24 noyabr 2021-ci il tarixdə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Firudin Ağayev küçəsi, ev 5 ünvanında yerləşən 201 nömrəli əmlakın icarəyə verilməsi müqaviləsi üzrə hüquq münasibətləri, həmin müqavilə qüvvədən düşənə qədər, yəni 24 noyabr 2026-ci il tarixə qədər davam etdirilməlidir.

İcarə predmeti olan əmlakla əlaqədar bidiririk ki, koronovirus pandemiyası ilə bağlı mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlunun nümayəndəsi ilə razılaşma əldə olunmuş və 2 ilə yaxın müddət ərzində icarə haqqı ödənilməmişdir.

Hal-hazırda miras əmlakla bağlı vərəsələr arasında mübahisələr olduğu üçün, tərəfimizdən Bakı şəhəri 53 saylı Notariat ofisinə müraciət edilərək, icarə haqqının vərəsə müəyyən edilənədək notariusun depozit hesabına köçürülməsi xahiş edilmişdir.

Lakin 53 saylı Notariat ofisi icarə haqqının notariusun depozit hesabına köçürülməsinə icazə verməmişdir.

Həmin səbəbdən də 2022-ci ilin oktyabr ayından heç kimə icarə haqqı ödənilmir və qanun üzrə vərəsələr müəyyən edildikdən sonra icarə haqqı tam şəkildə onlara ödəniləcək.

Bundan başqa əmlakın icarəyə verilən 764.15 kv.m hissəsindən kənar sahənin pilləkən qəfəsi, ayaqyolu, dəhlizlər və s. köməkçi sahələrdən ibarət olduğuna görə onların təhvil verilməsi mümkün deyil.

İcarə müqaviləsinin ləğv və dəyişdirilməsi ilə əlaqədar nəzərinizə çatdırırıq ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 13-cü maddəsinin I və II hissələrinə, 15-ci maddəsinin II hissəsinə, 29-cu maddəsinin II hissəsinə və 59-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti eyni qaydada tanınır və qorunur, mülkiyyətin toxunulmazlığına, həmçinin azad sahibkarlıq fəaliyyətinə və qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hüququndan irəli gələn mülki dövriyyədə müqavilə azadlığına zəmanət verilir.

Konstitusiyanın göstərilən müddəalarına uyğun olaraq hüquqi dövlətdə mülki dövriyyə sahəsində hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi, mülkiyyətin toxunulmazlığı və müqavilə azadlığı, bu münasibətlərin subyektlərinin hüquqi statusunu müəyyənləşdirərkən ictimai və xüsusi maraqların tarazlığı, onların hüquqlarının həyata keçirilməsi və mümkün məhdudlaşdırma şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı mütənasiblik və tarazlıq meyarlarının gözlənilməsi prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

Təsadüfi deyildir ki, Mülki Məcəllənin 1-ci maddəsində bu Məcəllənin məqsədinin üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki dövriyyənin azadlığını onun iştirakçılarının bərabərliyi əsasında təmin etmək olduğu, əsas vəzifələr sırasında isə sərbəst bazar iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq, sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək olduğu göstərilmiş, mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi və müqavilə azadlığı prinsipləri isə mülki qanunvericiliyin başlıca prinsipləri sırasında nəzərdə tutulmuşdur (Mülki Məcəllənin 6.1.2 və 6.1.5-ci maddələri).

Mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi olmadan azad sahibkarlıq fəaliyyəti və sərbəst bazar iqtisadiyyatından bəhs etmək mümkün deyil.

Buna görə də, Mülki Məcəllədə təsbit olunmuşdur ki, fiziki və hüquqi şəxslər mülki hüquqları öz mənafelərini gerçəkləşdirmək üçün iradələrinə uyğun olaraq əldə edir və həyata keçirirlər. Onlar müqavilə əsasında öz hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirməkdə və qanunvericiliyə zidd olmayan hər hansı müqavilə şərtləri qoymaqda sərbəstdirlər (Mülki Məcəllənin 6.2-ci maddəsi).

Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsində müəyyən edilən müqavilə azadlığı Konstitusiyanın 29-cu və Mülki Məcəllənin 152.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş mülkiyyət, eləcə də Konstitusiyanın 59-cu maddəsində təsbit edilmiş azad sahibkarlıq hüquqlarının reallaşdırılması elementlərindən biri kimi çıxış edir. Qanunun həmin tələbi fiziki və hüquqi şəxslərə azad surətdə müqavilələr bağlamaq və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirmək təminatı verir. Müqavilə azadlığının məzmununu formalaşdıran elementlər sırasında seçdiyi kontragentlə müqavilə bağlamaq (və ya bağlamamaq), onun növü və formasını, habelə bağlanan müqavilənin şərtlərini, o cümlədən müvafiq qiymətləri müəyyən etmək azadlığını qeyd etmək olar.

Hesab edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müqavilə azadlığı prinsipinə əsaslanan mülki hüquq subyektləri, yəni mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlu ilə “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında 24 noyabr 2021-ci il tarixdə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Firudin Ağayev küçəsi, ev 5 ünvanında yerləşən 201 nömrəli əmlakın icarəyə verilməsi müqaviləsi tamamilə qanuna uyğundur və tərəflərin iradə ifadəsinə əsaslandığına görə onun dəyişdirilməsi yolverilməzdir.

Bunlardan başqa hal-hazırda mərhum Məmmədov Mürşüd Muxtar oğlunun vərəsələri Mamedov Samir Mürşüd oğlu, Mamedov Ruslan Mürşüd oğlunun cavabdehlər Mamedli Nurana və Mamedov İlhama qarşı sonuncuların ləyaqətsiz vərəsələr hesab edilmələri və vərəsəlik hüququndan məhrum edilmələri barədə və Mamedli Nurananın “BARATTSON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə qarşı icarə müqaviləsinin ləğvi barədə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsində mülki işə baxılır.

Belə olan halda məhkəməyə qədər mübahisələrin həll edilməsini nəzərdə tutan pretenziya qaydası öz əhəmiyyətini itirmişdir”.

Bənzər yazılar

Back to top button